maker-hero-desktop-min.jpg

החלף סכינים בלחיצת כפתור.

מעבר פשוט בין סכינים רק ללחוץ

על כפתור השחרור בחלק העליון

ולהחליף סכין תואם לסוג החומר בו בחרנו

carriage-d.jpg

Cricut Maker – משנה הכל

מכונת חיתוך חכמה

דיוק בחיתוך מאפשר

אפשרויות יצירתיות יותר מתמיד

Cricut Maker  

חותך במהירות ובמדויק

למעלה מ – 300 חומרים

מנייר והבד העדינים ביותר וכלה בחומרים

קשיחים כמו עור ועץ בלסה.

עכשיו הפוטנציאל היצירתי הוא שלך

new

Cricut EasyPress

מכבש חום ידני

פיזור חום אחיד מקצה לקצה

לעבודה מקצועית.

תיכנת קל לקביעת טמפרטורה וזמן

מכשיר זה קל לשימוש ומאפשר

לקחת כל עבודה

של העברה בחום.

מערכת הכלים הייחודית

הנה כוח נוסף לחיתוך בדיוק רב יותר ללא תחרות

רק Cricut Maker

כולל טכנולוגיה ייחודית, השולטת בכיוון הלהב

ולחץ החיתוך כך שיתאים לחומר שלך. 

רק Cricut Maker

עם עוצמת חיתוך פי 10 יותר,

מאפשר לך לקחת יותר חומרים מתמיד.